Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-07-26 13:50:20

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 21 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. Wszystkie biznes plany zostały ocenione pozytywnie, ale ze względu na ograniczoność środków finansowych na przyznanie bezzwrotnych dotacji w ramach projektu „Moja firma – moja praca” do dofinansowania rekomendowanych zostało 18 najwyżej ocenionych biznesplanów. Pozostałe 3 biznesplany znalazły się na liście rezerwowej.Czytaj dalej

Wyniki II tury rekrutacji – lista osób przyjętych do udziału w projekcie

Opublikowano: 2018-05-24 13:25:38

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Moja firma-moja praca”.

Utworzona została również lista rezerwowa Kandydatów, którzy mają szansę znaleźć się w projekcie. Może to nastąpić w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, wówczas Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do projektu następną osobę z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej.

WYNIKI II TURY REKRUTACJI

Jednocześnie informujmy, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również listownie.