Zapraszamy na stronę projektu
„Wesoły i kreatywny przedszkolak.
Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”

KLIKNIJ TU


II tura rekrutacji będzie prowadzona od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 r.

Formularze rekrutacyjne będzie można odebrać od momentu ogłoszenia rekrutacji tj. w biurze projektu, punktach rekrutacyjnych lub pobrać ze strony internetowej www.dotacje-sfg.pl

 • bezrobotne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia*,
 • zamieszkałe na terenie powiatu strzyżowskiego lub jasielskiego lub brzozowskiego,
 • należące do minimum jednej z grup:
  • długotrwale bezrobotny/a,
  • kobieta,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • osoba niepełnosprawna.

* Osoba powyżej 29. roku życia to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30lat (od dnia 30 urodzin).

 • szkolenia i doradztwo prowadzone przez wykwalifikowana kadrę,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 49 000,00 zł,
 • zwrot kosztów – dojazdu na szkolenia i doradztwo oraz opieki nad osobą zależną w trakcie ich trwania,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek dla uczestników szkoleń.

Realizatorzy projektu „Moja firma – moja praca”

LIDER

-

-

PARTNER