Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – I tura

Opublikowano: 2018-07-02 13:27:05

Ostatecznie do dofinansowania zostają rekomendowane 52 wnioski o przyznanie wsparcia finansowego.

Pozostałe 6 wniosków nie uzyskało wymaganego minimum 60% punktów ogólnej sumy punktów lub 60% punktów w którymś kryterium oceny.

Do wszystkich Uczestników projektu zostały wysłane pisma informujące o wynikach oceny merytorycznej, a w przypadku pozytywnej rekomendacji do dofinansowania o dalszych krokach w projekcie.

OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW NIEREKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA