Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-07-26 13:50:20

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 21 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. Wszystkie biznes plany zostały ocenione pozytywnie, ale ze względu na ograniczoność środków finansowych na przyznanie bezzwrotnych dotacji w ramach projektu „Moja firma – moja praca” do dofinansowania rekomendowanych zostało 18 najwyżej ocenionych biznesplanów. Pozostałe 3 biznesplany znalazły się na liście rezerwowej.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
LISTA REZERWOWA