Młodzież z Polski i Litwy połączyła Otwartość, tolerancja i solidarność

Opublikowano: 2019-08-16 13:05:09

„Bliżej siebie – polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji”, to projekt, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w Partnerstwie z litewskim Partnerem – Sport Club „ZVELGAITIS”. Środki finansowe pochodziły z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Bliżej siebie – polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji

Opublikowano: 2019-07-30 14:11:54

Stowarzyszenie: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w Partnerstwie z  litewskim Partnerem: Sport Club „ZVELGAITIS”, rozpoczęło realizację projektu pn. „Bliżej siebie – polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji”, sfinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Zmiana godzin otwarcia Biura projektu!!

Opublikowano: 2018-12-04 12:49:29

Informujemy o zmianie godzin otwarcia Biura projektu. Od dnia 4 grudnia 2018 r. Biuro projektu będzie czynne w godzinach 9:00 do 12:00.

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-08-03 13:40:25

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników II tury rekrutacji.

Do dofinansowania zostało rekomendowanych 18 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Pozostałe 3 wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Do wszystkich Uczestników projektu zostały wysłane pisma informujące o wynikach oceny merytorycznej, a w przypadku osób z ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania o dalszych krokach w projekcie.

OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
OSTATECZNA LISTA REZERWOWA

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-07-26 13:50:20

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 21 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. Wszystkie biznes plany zostały ocenione pozytywnie, ale ze względu na ograniczoność środków finansowych na przyznanie bezzwrotnych dotacji w ramach projektu „Moja firma – moja praca” do dofinansowania rekomendowanych zostało 18 najwyżej ocenionych biznesplanów. Pozostałe 3 biznesplany znalazły się na liście rezerwowej.Czytaj dalej