Młodzież z Polski i Litwy połączyła Otwartość, tolerancja i solidarność

Opublikowano: 2019-08-16 13:05:09

„Bliżej siebie – polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji”, to projekt, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w Partnerstwie z litewskim Partnerem – Sport Club „ZVELGAITIS”. Środki finansowe pochodziły z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mała miejscowość Pstrągowa na Podkarpaciu, stała się miejscem spotkania młodzieży z Polski i Litwy. Ta niecodzienna wymiana młodzieży odbyła się w terminie od 28.07-03.08.2019 r., podczas której 11 uczniów z Godowej (Polska) oraz ich 11 rówieśników z miasteczka Žagarė (Litwa) wzięło udział w  warsztatach edukacyjnych.

Głównym celem projektu była budowa postawy otwartości, zrozumienia i poszanowania drugiej osoby w grupie 22 młodych ludzi (po 11 osób z Gminy Strzyżów oraz z Miasteczka Žagarė i okolic) w wieku 13-17 lat.

Projekt oparty był o dużą aktywność młodzieży. Podczas warsztatów uczniowie podejmowali tematy związane z otwartością, tolerancją i solidarnością; próbowali swoich sił w pracy dziennikarskiej. Przygotowywali pytania do wywiadów, a następnie przeprowadzali je wśród swoich rówieśników
i lokalnej społeczności. Było to dla nich doskonałe ćwiczenie, które polegało na nawiązaniu kontaktu
z drugą osobą. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali również udział m. in. w warsztatach
z otwartości i zaufania, podczas których podejmowali szereg ćwiczeń z dramy i pedagogiki przyrody. Metody te pozwoliły młodzieży na poznanie się i przełamanie barier. Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane tak, by uczestnicząca w nich młodzież czuła się komfortowo, dlatego poza lekcjami stricte edukacyjnymi, w wolnym czasie, przewidziane były różnego rodzaju atrakcje m.in. zajęcia sportowe – w tym basen, dyskoteki. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez doświadczonego trenera, panią Aleksandrę Chodasz. Uczestnicy nie tylko uczyli się jak akceptować odmienność swoją
i innych, otwierać się na siebie, ale przede wszystkim musieli wykorzystywać język angielski w praktyce. Bez tej umiejętności komunikacja pomiędzy uczestnikami byłaby niemożliwa.

Zwieńczeniem realizacji projektu, było zorganizowanie w dniu 2 sierpnia 2019 r. festiwalu dla lokalnej społeczności powiatu i gminy Strzyżów pt. „SolOpeTol”. Wydarzenie zostało przygotowywane i zrealizowane przez młodzież z niewielkim wsparciem opiekunów i trenerów.  Dla uczestników projektu było to wielkie przeżycie. Sami wymyślili tytuł festiwalu, który był dla publiczności zagadką. Jak się później okazało, zawierał on pewien szyfr od słów z języka angielskiego tzn. solidarity (solidarność), openness (otwartość), tolerance (tolerancja). Ponadto młodzież z Litwy zaskoczyła publiczność swoim autorskim wykonaniem piosenki, do której sama przygotowała słowa, a także zaprezentowała mini recital na harmonii. 

W ramach projektu powstał również film upowszechniający nt. tolerancji, solidarności i otwartości, który został zaprezentowany podczas festiwalu. Można go zobaczyć na stronie:

Projekt rozwijał w uczestnikach umiejętności komunikacyjne, współdziałanie w grupie. Budował postawę otwartości, akceptacji odmienności, wyrażania własnych opinii, ale przede wszystkim pozwolił na zbliżenie i poznanie kultury solidarności, współdziałania i dialogu pomiędzy dwoma narodami.   

Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami nt. swojego uczestnictwa w projekcie. Oto ich kilka wypowiedzi:

„Dzięki projektowi nawiązałam nowe znajomości, które chcę nadal utrzymywać. Mogłam podszkolić swój angielski, ponieważ zajęcia były prowadzone w tym języku. Nigdy nie zapomnę wspólnych chwil spędzonych z młodzieżą z Litwy”.                                                                                JULIA

„Projekt przybliżył mi kulturę naszego sąsiada, poznałem i nauczyłem się nowych pieśni i tańców. Powiększyłem swój zasób słownictwa z języka angielskiego. Zajęcia były oparte na metodzie zaufania i ciągłej współpracy z grupą z Litwy, dlatego nasze wspólne relacje były bardzo ciepłe”. 
KONRAD 

„Dzięki projektowi nauczyłam się większej otwartości na innych, stałam się bardziej odważna. Poznałam kulturę, zainteresowania, moich litewskich przyjaciół”.
KLAUDIA

„Cieszę, się że mogłam wziąć udział w projekcie, który pokazał mi jak należy budować prawidłowe relacje w międzynarodowej grupie, jak się komunikować, jak motywować siebie i innych do działania. Podczas realizacji projektu, byliśmy tolerancyjni, otwarci na innych i solidarni tzn. współdziałaliśmy”. 
OLIWIA

„Dzięki projektowi zacząłem płynniej posługiwać się językiem angielskim. Poznałem kulturę, a przede wszystkim moich sympatycznych rówieśników pochodzących z Litwy. Bardzo miło spędzaliśmy ze sobą czas, nie tylko podczas zajęć warsztatowych, ale również wieczorami, gdzie rozmawialiśmy o projekcie, a także o naszym codziennym życiu. Dużo dowiedziałem się nt. organizacji i promocji wydarzeń, o kulturze solidarności i dialogu. Zachęcam wszystkich do brania udziału w takich wymianach młodzieży”.  
RADEK

„Jestem szczęśliwy, że mogłem przyjechać do Polski. Cieszę się, że mogłem poznać nowych ludzi. Dziękuję za wszystko”.       
MATAS

„To było bardzo interesujące wydarzenie. Polska grupa była bardzo podobna do nas, dlatego łatwo się było z nią komunikować. Na początku wymiany czułem się niesfojo, ponieważ byłem w nowym miejscu i z obcymi ludźmi. Jednak każdy kolejny dzień, pozwolił mi się otworzyć i zaufać. Dziękuję za zaproszenie.”
JUSTAS S.

„Więc nadchodzi czas, kiedy wszyscy muszą odejść. Będę tęsknił za tym miejscem i za wszystkimi ludźmi, którzy tu byli. Znalazłem niesamowitych przyjaciół i widziałem wiele pięknych miejsc. Podczas projektu robiliśmy wiele ciekawych rzeczy m. in. organizowaliśmy festiwal, co dla mnie było nowym doświadczeniem. Miło będę również wspominał nasz wspólny wolny czas, gdzie wieczorami tańczyliśmy, graliśmy w karty, rozmawialiśmy. Tęsknię za Wami wszystkimi”. 
AGOTA

„Kiedy przyjechałem do Polski, to myślałem, że ta wymiana nie będzie interesująca, ale jednak się myliłem. Wszystkie zajęcia i warsztaty pobudzały moją kreatywność, poczucie własnej wartości. Dużo się dowiedziałem nt. solidarności, tolerancji i otwartości. Dziękuję za wspaniały tydzień w Polsce. Myślę, że jeszcze się zobaczymy. Najlepsze życzenia z Litwy”.
JUSTAS P.

Koordynator projektu

 „Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”