Bliżej siebie – polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji

Opublikowano: 2019-07-30 14:11:54

Stowarzyszenie: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w Partnerstwie z  litewskim Partnerem: Sport Club „ZVELGAITIS”, rozpoczęło realizację projektu pn. „Bliżej siebie – polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji”, sfinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu jest  budowa postawy otwartości, zrozumienia i poszanowania drugiej osoby w grupie 22 młodych ludzi (po 11 osób z Gminy Strzyżów oraz z Miasta Žagarė i okolic). Najważniejszy punkt projektu to odbywające się w dniach 28 lipca – 3 sierpnia br. warsztaty.

Data rozpoczęcia projektu – 2019-04-01
Data zakończenia projektu – 2019-09-02

28 lipca 2019 r. rozpoczęła się w Pstrągowej, siedmiodniowa wymiana młodzieżowa, w trakcie której zostaną zorganizowane warsztaty. Młodzież będzie dyskutować na temat przejawów dyskryminacji, sposobów ich przeciwdziałania, uczyć się postawy otwartości i zaufania. Działania te znajdą praktyczny wyraz we wzajemnej nauce wybranych słów i zwrotów, prezentowaniu ludowych i współczesnych tańców i piosenek itp. Efektem pracy młodzieży będzie film na temat tolerancji, solidarności i otwartości na innych, a także możliwie samodzielnie przygotowany festiwal dla lokalnej społeczności o ww. tematyce.

Młodzież zaplanowała realizację festiwalu w dniu 2 sierpnia br., o godz. 16.00, w Galerii Miejskiej w Strzyżowie. Serdecznie  zapraszamy wszystkich na to interesujące wydarzenie.

Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież będzie uczyć się jak nawiązywać kontakty i jak budować trwałe relacje międzyludzkie. Praca w międzynarodowej grupie nauczy uczestników tolerancji, solidarności i otwartości wobec osób posługujących się innym językiem, inną kulturą i innymi zwyczajami. Ponadto udział w warsztatach pozwoli młodzieży bliżej poznać kulturę i zwyczaje naszego sąsiada.

Udział w projekcie pomoże rozwinąć w uczestnikach wiele umiejętności  takich jak: twórcze myślenie, współpracę w grupie, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, wyrażania własnych opinii i akceptacji opinii innych osób.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Dagmara Preisner
Koordynator projektu