Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-08-03 13:40:25

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników II tury rekrutacji.

Do dofinansowania zostało rekomendowanych 18 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Pozostałe 3 wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Do wszystkich Uczestników projektu zostały wysłane pisma informujące o wynikach oceny merytorycznej, a w przypadku osób z ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania o dalszych krokach w projekcie.

OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
OSTATECZNA LISTA REZERWOWA

Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym – II tura rekrutacji

Opublikowano: 2018-05-15 09:49:22

Informujemy, że w ramach II tury rekrutacji do projektu „Moja firma – moja praca” ocenie poddano łącznie 87 Formularzy rekrutacyjnych.  Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 Formularze. Pozostałe Formularze zostały poddane ocenie merytorycznej.
Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zawodowym.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH – II TURA REKRUTACJI