Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym – II tura rekrutacji

Opublikowano: 2018-05-15 09:49:22

Informujemy, że w ramach II tury rekrutacji do projektu „Moja firma – moja praca” ocenie poddano łącznie 87 Formularzy rekrutacyjnych.  Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 Formularze. Pozostałe Formularze zostały poddane ocenie merytorycznej.
Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zawodowym.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH – II TURA REKRUTACJI