• szkolenia i doradztwo prowadzone przez wykwalifikowana kadrę,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 49 000,00 zł,
  • zwrot kosztów – dojazdu na szkolenia i doradztwo oraz opieki nad osobą zależną w trakcie ich trwania,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek dla uczestników szkoleń.