• bezrobotne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia*,
  • zamieszkałe na terenie powiatu strzyżowskiego lub jasielskiego lub brzozowskiego,
  • należące do minimum jednej z grup:
    • długotrwale bezrobotny/a,
    • kobieta,
    • osoba powyżej 50 roku życia,
    • osoba niepełnosprawna.

* Osoba powyżej 29. roku życia to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30lat (od dnia 30 urodzin).