Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-07-19 14:05:20

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE