Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – I tura

Opublikowano: 2018-06-08 10:20:49

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

LISTA WNIOSKÓW OCENIONA POZYTYWNIE