Wyniki I tury rekrutacji – lista osób przyjętych do udziału w projekcie

Opublikowano: 2018-03-07 11:24:21

Informujemy, że  Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Moja firma-moja praca”.

Utworzona została również lista rezerwowa Kandydatów, którzy mają szansę znaleźć się w projekcie. Może to nastąpić w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, wówczas Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do projektu następną osobę z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej.

WYNIKI I TURY REKRUTACJI – LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Jednocześnie informujmy, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również listownie.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie wyników rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 667 634 717.