Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – II tura

Opublikowano: 2018-08-03 13:40:25

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników II tury rekrutacji.

Do dofinansowania zostało rekomendowanych 18 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Pozostałe 3 wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Do wszystkich Uczestników projektu zostały wysłane pisma informujące o wynikach oceny merytorycznej, a w przypadku osób z ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania o dalszych krokach w projekcie.

OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
OSTATECZNA LISTA REZERWOWA